#IknowBulgaria

вижте видео на хората, които ни подкрепят

вижте видео на хората, които ни подкрепят

ПАРТНЬОРИ

ТВОЯТА БЪЛГАРИЯ

Покажи ни в до 3 кадъра интересни туристически места в България, такива, каквито си ги видял през твоя обектив, опиши накратко мястото и попълни имената си.

ПОМОГНИ НИ ДА СЪСТАВИМ ГАЛЕРИЯ НА КРАСИВА БЪЛГАРИЯ.

Трима от участниците, публикували снимки, ще спечелят по 300лв.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА

Аязмо на Св. Иван Рилски над Рилски манастир

Аязмо на Св. Иван Рилски над Рилски манастир

ФОТОГРАФ
Жана Тотева

Дяволският мост на река Арда, намиращ се в живописен пролом на около 10 километра  от град Ардино близо до село Дядовци.

Дяволският мост на река Арда, намиращ се в живописен пролом на около 10 километра от град Ардино близо до село Дядовци.

ФОТОГРАФ
Диана Вягова

Скалната Арка  при с.Тюленово

Скалната Арка при с.Тюленово

ФОТОГРАФ
Диана Вягова

Един от меандрите на Арда - между Маджарово и Бориславци

Един от меандрите на Арда - между Маджарово и Бориславци

ФОТОГРАФ
Диана Вягова